Oferta

Doradztwo prawne w Krośnie

Moja Kancelaria oferuje w Krośnie kompleksowe i rzetelne doradztwo prawne wszystkim pokrzywdzonym. W ramach obsługi prawnej specjalizuje się:

Prawo rodzinne

Reprezentuję klientów w sprawach rozwodowych krajowych i zagranicznych. 

Prawo cywilne

Udzielam wszelkich porad prawnych w sporach wynikających z umów cywilnych zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz z udziałem osób fizycznych. Podejmuję się udziału w sprawach konsumenckich, a także o odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z zawartymi umowami i polisami. Zajmuję się postępowaniem procesowym i nieprocesowym, w tym również w sprawach cywilnych zagranicznych. Przygotowuję wszelkie pisma procesowe: odwołania, apelacje i kasacje oraz wnioski dowodowe,

Prawo karne

Podejmuję się obrony Klientów w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym także związanych z wypadkami komunikacyjnymi i ubezpieczeniowymi. W zakresie moich usług jest również doradztwo w sprawach karnych zagranicznych.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Zajmuję się reprezentowaniem Klientów w sprawach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowuję odwołania od decyzji organów rentowych oraz innych wydanych przez ZUS.

Prawo podatkowe

Reprezentuję Klientów w sprawach podatkowych i karnych skarbowych. Występuję również przed organami administracji skarbowej. Zajmuję się także doradztwem w sprawach podatkowych międzynarodowych.

Moja Kancelaria zajmie się każdą sprawą prawną, która wymaga zaangażowania i dyskrecji.