Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Podpisywanie dokumentów wiecznym pióremReprezentuję moich Klientów i Przedsiębiorców w sprawach:

1. sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
2. sporów sądowych w zakresie umowy o pracę;
3. ubezpieczeń społecznych i zasiłków chorobowych.