Rozwody i alimenty

Papiery rozwodowe na stoleŚwiadczę usługi w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych;

Są to następujące sprawy:

1. rozwody; powództwo o rozwód;
2. alimenty, powództwo o alimenty;
2. podział majątku pomiędzy małżonkami;
3. ustanowienie rozdzielności majątkowej;
5. ustalenie kontaktów z dziećmi.

Jeżeli okoliczności umożliwiają ugodowe zakończenie sprawy to wspieram klientów w wypracowaniu ugody, jeśli to niemożliwe to reprezentuję klientów przed Sądem.