Sprawy spadkowe i zachowek

podpisywanie spadkuUdzielam porad prawnych i reprezentuję klientów w sprawach spadkowych oraz w sprawach o zachowek:

Jeśli testator powoła do spadku tylko niektóre osoby z kręgu najbliższej rodziny lub zupełnie obcą osobę, pomijając np. małżonka, dzieci lub wnuki- zazwyczaj czują się oni pokrzywdzeni.

Mają oni szansę na częściową rekompensatę, występując z roszczeniem o zachowek. Przedmiotem zachowku jest uprawnienie do żądania wierzytelności pieniężnej. Uprawnionymi do zachowku są:

zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy, pod warunkiem że byliby uprawnieni do spadku z ustawy.

Co ciekawe, roszczenie o zachowek przysługuje również przy dziedziczeniu ustawowym, kiedy np. jeden ze spadkobierców otrzymał za życia spadkodawcy darowiznę. Pozostali spadkobiercy mogą żądać od takiej osoby wypłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem uzupełnienia zachowku.

Otrzymanie zachowku można dochodzić od osób dziedziczących spadek na drodze polubownej bądź też na drodze sądowej. W swojej praktyce adwokackiej zajmuję z powodzeniem się roszczeniami z tytułu zachowku oraz sprawami o zachowek.

Zajmuję się też pozostałymi sprawami spadkowymi, w tym stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku i rozliczeniami majątkowymi pomiędzy spadkobiercami.